Projekte


Gjithëpërfshirja e Arsimit të Lartë në Ballkanin Perëndimor

... Lexo më shumë: gjithëpërfshirja e arsimit të lartë në ballkanin p...

Zbulimi dhe diagnoza e hershme e kërcënimeve biologjike emergjente

Ky projekt fokusohet në zhvillimin e një aparature të re të lëvizshme, për zbulimin e hershëm të viruseve të përdorura në mënyrë aksidentale ose të qëllimshme për sulme bioterroriste. Lexo më shumë: zbulimi dhe diagnoza e hershme e kërcënimeve biolo...

Avancimi i të diplomuarve dhe Zhvillimi i Kapaciteteve të Universiteteve në Shqipëri

Projekti karakterizohet nga një qasje "bottom-up" duke filluar nga universitetet dhe nga të diplomuarit, për të modernizuar dhe zhvilluar sektorin e arsimit të lartë brenda shoqërisë, duke zgjeruar marrëdhëniet midis universiteteve dhe botës së biznesit, me qëllim përmirësimin e cilësisë së sistemit të arsimit të lartë dhe rritjen e punësimit të të diplomuarve. Lexo më shumë: avancimi i të diplomuarve dhe zhvillimi i kapacite...

Ti ke forcën

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” dhe një grup prej nëntë studentësh morën pjesë në një nismë globale universitare të propozuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Facebook, të quajtur Peer to Peer: Challenging Extremism (P2P) Facebook Global Digital Challenge). P2P është projektuar për të kundërshtuar praninë e urrejtjes, paragjykimit dhe ekstremizmit online, duke nxitur tolerancën, mirëkuptimin, zgjidhjen e problemeve dhe empatinë midis të rinjve, nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të fushatave pozitive në mediat sociale. Lexo më shumë: ti ke forcën...

Edukimi dhe kultura e demokracisë

Projekti "Edukimi dhe Kultura e Demokracisë" propozoi të studionte, duke përdorur një qasje të bazuar mbi të drejtat e njeriut, mjetet për të përforcuar veprimin e arsimit të lartë në favor të kulturës së demokracisë në shoqëritë evropiane dhe të Magrebit si një komponent thelbësor i cilësisë së arsimit të lartë. Lexo më shumë: edukimi dhe kultura e demokracisë...