×

Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale

Përshkrimi i Fakultetit

Studentë të diplomuar të Fakultetit të Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale

Fakulteti i Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale pranë Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" është ndër kurset e para që nisën në vitin e parë akademik 2004-2005 pranë këtij institucioni privat. Mësimdhënia në Fakultetin e Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale është e pasur dhe i plotëson kërkesat e tregut të sotëm në Shqipëri dhe në Evropë, duke ofruar degë të ndyshme si Bachelor, Master i Shkencave, Mastera të nivelit të I dhe II. Kurrikulat dhe programet e studimeve në Universitetit katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" janë programet e njëjta arsimore me Universitetin e Barit "Aldo Moro" dhe në përfundim të studimeve lëshohet diplomë e përbashkët.

Në vitin akademik 2022-2023 do të riaktivizohet edicioni i katërt i Masterit Profesional/Master di Primo livello në Finance & Risk Management. Program studimi i përbashkët me Universitetin e Bolonjës, në përfundim të të cilit lëshohet Diplomë e përbashkët e të dy Universiteteve (UNIKZKM dhe UNIBO).

Adresa

Rr. Dritan Hoxha, Tiranë, Shqipëri
Na ndiqni