×

Struktura organizative

Struktura


  • Valerio De Luca - Drejtor
  • Francesco Rulli – Koordinator shkencor dhe përgjegjës për marrëdhëniet me palët e interesuara
  • Bruno Zappacosta – Përgjegjës për vlerësimin dhe seleksionimin e projekteve 
  • Laura Yzeiraj – Mbështetje për financime
  • Emiljan Karma - Mentor dhe konsulent teknik (Ekonomi) 
  • Antonella Biscione – Përgjegjëse për promovimin dhe organizimin e eventeve
  • Elena Capparelli - Konsulent teknik (Kozmetikë e kimi farmaceutike) 
Na ndiqni