Evente/lajme

News Mjekesia

Takimi i III i Ortodontëve Shqiptarë

Më datë 22 tetor u mbajt “Takimi i III i Ortodontëve Shqiptarë” i organizuar nga Shoqata e Ortodontëve Shqiptarë. Kontribut të rëndësishëm në organizimin e këtij eventi dhanë dhe 4 anëtarët aktivë të kësaj shoqate, të cilat janë dhe pjesë e Departamenteve të Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”

Lexo më shumë

Diplomime – Nëntor 2015

Më 23 nëntor 2015, në prani të Prof. Aldo Gennaro Rocco, në cilësinë e kryetarit të komisionit të diplomimit, u mbajt sesioni i diplomimit të studentëve të mëposhtëm:

Lexo më shumë

Diplomime në Infermieristikë – Nëntor 2015

Më 23 nëntor 2015, në prani të Prof. Giuseppe Cosmo Sposato, delegat i Ministrisë së Shëndetësisë të Italisë, Prof. Alpina Koca, përfaqësuese e Urdhërit të Infermierëve në Shqipëri, Prof. Roberto Latina, përfaqësues i IPASVi (Federata Kombëtare e Kolegjit të Infermierëve) dhe Prof. Gennaro Rocco, në cilësinë e kryetarit të komisionit të diplomimit, u mbajt sesioni i diplomimit të studentëve të mëposhtëm të Degës së Infermieristikës:  

Lexo më shumë

Diplomime në Fizioterapi – Nëntor 2015

Më 24 nëntor 2015, në prani të Prof. Giuseppe Cosmo Sposato, delegat i Ministrisë së Shëndetësisë të Italisë, Prof.ssa Alpina Koca, përfaqësuese e Urdhërit të Infermierëve në Shqipëri, Prof. Gennaro Rocco, në cilësinë e kryetarit të komisionit të diplomimit, u mbajt sesioni i diplomimit të studentëve të mëposhtëm të Degës së Fizioterapisë:

Lexo më shumë

Diplomime të reja në Mjekësi – Tetor 2015

Më 12 tetor 2015, në prani të Dekanit të Fakultetit, Prof. Aldo Brancati dhe të anëtarëve të tjerë të Komisionit të diplomimit, u mbajt sesioni i diplomimit të studentëve të mëposhtëm të Degës së Mjekësisë:

  • Sh. Qerami;
  • Xh. Voloti.