Qendra Evropiane e Shkencës për Paqe, Integrim dhe Bashkëpunim

Qendra synon ose konsolidojë dhe zhvillojë orientimin e përbashkët dhe thelbësor njeriut, tashmë karakterizon fakultetet ekzistuese Mjekësisë, Farmacisë, Ekonomisë dhe Arkitekturës, si dhe zhvillimin e aktiviteteve specifike kërkimit dhe trajnimit shkencor, dedikuar për vazhdimwsinw dhe ruajtjen e paqes si një kusht dhe njëjtën kohë edhe zhvillimin popullit.

Shkenca e paqes mund konsiderohet zemra shkencore e Qendrës, si një shkencë shoqërore ndërdisiplinore, e cila përkundër faktit se ajo u ngrit vonë se shkencat e tjera, shumw shpejt po bën një emër vetvetes Universitete ndryshme Ekselencës dhe ajo wshtë duke u pasuruar me fusha shumta: ekonominë, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe shkencat politike, radhë parë, por edhe sociologjisë, antropologjisë, antropologjisë fetare, psikologjisë.

Fusha e rëndësishme e studimit shkencës paqes është analiza e dinamikës sociale nënkupton arritjen e një paqeje qëndrueshme ose nga shtetet e “sistemit global sotëm, si dhe ndërmjet komuniteteve ndryshme brenda çdo shoqërie , midis njerëzve, shoqatave, grupeve ndryshme, pakicave etnike dhe shumicës tw feve ndryshme. Pyetjet trajtohen shumti janë:

roli dhe qëndrimi e institucioneve afta për ruajtur paqen skena pas konfliktit

politika e përshtatshme ekonomike për ndërtimin e paqes

modelet e integrimit brenda dhe jashtë vendit dhe roli i “vlerave

inovacioni dhe sipërmarrje vazhdën e paqes

imigracioni, proceset e integrimit dhe bashkëpunimi zonat evropiane dhe mesdhetare

dhuna politike, konfliktet dhe terrorizmi

Qendra, duke u bazuar këtë shkencë re, mund shtrijë aktivitetin e saj drejtim zhvillimit shkencor problemeve dhe temave rëndësishme, duke nxitur njëjtën kohë një trajnim specifik për studentët e Universitetit Katolik dhe për studentët e Universitete tjera ndërkombëtare (sidomos ato ribashkuara me FIUC dhe FUCE), përveç pjesëmarrjes iniciativat rëndësishme ndërkombëtare lidhje me paqen, me një konsideratë veçantë zonën ballkanike, evropiane dhe atë Mesdheut.