Staf

Antonella Biscione 

Antonella Biscione, asistent profesoreshë në Ekonomi në Fakultetin e Ekonomisë, Shkencave Politike dhe Shoqërore - Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” - Tiranë. BA dhe MA në Shkencat Politike në Fakultetin e Shkencave Politike, Universiteti i Barit në vitin 2005, MSc në “Politikat Evropiane, Strategjitë Anti-Desertifikimi dhe Integrimi Euro-Mesdhetar” në Fakultetin e Bujqësisë - Universiteti i Basilicës. PhD në “Ekonomi dhe Demografi” në Universitetin e Barit. Vizitat hulumtuese në Akademinë e Studimeve Ekonomike në Bukuresht, Komisionin Haut Autoritar në Rabat (Marok) dhe në Universitetin e Sherbrooke, Kanada. Interesat e saj kërkimore janë të ardhurat e pabarazisë dhe varfëria në vendet e Ballkanit.