News/evente

Ju bëjmë me dije se pezullohet aktiviteti didaktik në të gjithë programet e studimit, deri më 6 dhjetor 2019.

Rektori
Prof. Bruno Giardina