Kurse Gjuhe

 

NIVELI GJUHËSOR TARIFA Test niveli
NIVELI A1.1 10.000 lek 500 lek

NIVELI A1.2

10.000 lek 500 lek
NIVELI A2.1 10.000 lek 500 lek
NIVELI A2.2 10.000 lek 500 lek
NIVELI B1.1 10.000 lek 500 lek
NIVELI B1.2  10.000 lek 500 lek
NIVELI B2.1 10.000 lek 500 lek
NIVELI B2.2 10.000 lek 500 lek
NIVELI B2.3  10.000 lek 500 lek
NIVELI B2.4 10.000 lek 500 lek
NIVELI C1.1 10.000 lek 500 lek
NIVELI C1.2 10.000 lek 500 lek
NIVELI C1.3 10.000 lek 500 lek
NIVELI C1.4 10.000 lek 500 lek
GJUHA GJERMANE SEKTORIALE 13.000 lek 500 lek

 

NIVELI GJUHËSOR 1 Student 2 Studentë
KURS INDIVIDUAL GJERMANISHTE BAZË 1.500 lek/ora 1.000 lek/ora

 KURS INDIVIDUAL GJERMANISHTE SEKTORIALE

2.000 lek/ora 1.500 lek/ora
  • Ulje prej 5% për ato paguajnë tarifën e regjistrimit deri ne 15 ditë përpara fillimit kursit
  • Ulje pre 10% për ato regjistrohen shumë se një kurs
  • Ulje për ato janë pjesëtarë njëjtës familje. 10% për secilin pjesëtar.
  • Oraret ndryshoj varësi kërkesave interesuarve (mëngjes ose pasdite)
  • Kurset janë organizuara me nga 60 orë, përveç kurseve individuale organizohen me minimum 10 orë dhe maksimumi 60 orë sipas kërkesës interesuarit.