×

Ukrainë_Evropë_2022: një tjetër "masakër e pakuptimtë "

Qendra Kërkimore për Shkencat Humane (CRISU) pjesë e Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"(CRISU), në 27 Maj në orën 10.00 pranë Aula Magna organizon Konferencën: “Ukrainë_Evropë_2022: një tjetër "masakër e pakuptimtë "


Qendra Kërkimore për Shkencat Humane (CRISU) pjesë e Universitetit Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë"(CRISU), në 27 Maj në orën 10.00 pranë Aula Magna organizon Konferencën:

“Ukrainë_Evropë_2022: një tjetër "masakër e pakuptimtë "

Konferenca, përmes reflektimeve të studiuesve dhe ekspertëve, synon të ngrejë diskutime të thella mbi   dramën e luftës në Ukrainë, duke pasur në fokus përjetimin njerëzor të luftës dhe pasojat psiko-sociale të kësaj tragjedie humanitare.

 


Na ndiqni