Categoria Notizie dall'università


Prunela Poliçi, Phd, Coordinatore del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

“L’Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio", l’Università dei Standard Europei"

22 Sep 2020 | By: Unizkm

Ekonomi Ndërmarrjeje në UKZKM

Programi i studimit në Ekonomi Ndërmarrjeje në UKZKM ofron deri 80% bursa studimi për maturantët me mesatare mbi 9 dhe mundësi pjesëmarrje në programin Erasmus Plus.

14 Sep 2020 | By: Unizkm

Bandi di ammissione riservati ai cittadini albanesi, secondo round, anno accademico 2020-2021

L’Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” pubblica i Bandi di ammissione riservati ai cittadini albanesi, secondo round, anno accademico 2020-2021 per:

10 Sep 2020 | By: Unizkm

Dua të regjistrohem në Univesitetin Katolik ZKM Një proçes i shpejtë dhe i thjeshtë

Kërkoni Diplomë të njohur në Bashkimin Europian, standarde të larta në mësimdhënie, programe europiane studimi dhe pozicionim të sigurt në tregun e punës? Regjistrohuni në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”.

10 Sep 2020 | By: Unizkm

COMUNICAZIONE CONCORSO CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA CORSI DI LAUREA DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA A.A. 2020-2021

Facendo seguito a quanto comunicato in data 2 settembre tramite il portale di questa Università, si comunica a tutti gli interessati al concorso per l'accesso ai corsi di laurea della Facoltà di Medicina, che la prova d'esame si terrà nei locali dell'Università Cattolica ''Nostra Signora del Buon Consiglio'' sita in via Dritan Hoxha in Tirana.

9 Sep 2020 | By: Unizkm