Stazhe dhe Praktika

Stazhe dhe Praktika

Stazhi dhe Praktika: Dega Infermieristikë

Stazhi i lejon nxënësit të bëhet i njohur me mjedisin e punës, në zhvillimin e aftësisë për të punuar në ekipe, duke finalizuar zbatimin e të menduarit kritik, autonomisë në vendimmarrje dhe komunikim terapeutik, këtu luan një rol të rëndësishëm Tutori Klinik veprimtaria e të cilit inkurajon aplikimin e njohurive teorike në praktikën klinike.

Lexo më shumë