Bursat

Bursat

Bursa studimi

Universiteti Katolik '"Zoja e Këshillit të Mirë", përveç misionit të saj në arsim dhe trajnim të vazhdueshëm, i përgjigjet këtij misioni edhe nëpërmjet mbështetjes financiare duke shpërblyer me bursa studimi studentët më të mirë. Çdo vit akademik, Rektori i Universitetit Katolik shpall emrat e fituesve të bursave, kontribut i cili i përjashton këta studentë nga pagesa e një përqindjeje të caktuar të taksës vjetore.