News Ekonomia

News Ekonomia

Një ditë në bankë

Më 16 nëntor 2018, studentët e vitit të tretë të degës Ekonomi Ndërmarrjeje vizituan Bankën Intesa Sanpaolo (Rruga e Barrikadave), organizuar në bashkëpunim me Confindustria Albania, si pjesë e Ditës Botërore të Biznesit të Vogël dhe të Mesëm – PMI Day (Iniciativë ndërkombëtare për të njohur të rinjtë nga afër botën e biznesit).

Lexo më shumë

Ekonomia Ekspertë të kompletuar

UKZKM ishte një ndihmesë e madhe për t’u formuar profesionalisht dhe për të vazhduar studimet e mëtejshme. Falë përgatitjes në Universitetin Katolik ZKM ndoqa një prej kurseve më të vështirë në Ekonomi dhe Financë në Itali, pranë Universitetit LUISS - Guido Carli."

Lexo më shumë

Ekonomi Përse ta zgjedhësh?

Ekonomia është shtylla kryesore e shoqërisë ku bëjmë pjesë. Çdo ditë dëgjoj diskutime mbi pagat, çmimet, taksat etj. Për t’i kuptuar më mirë këto tema kërkohen njohuri ekonomike multidisiplinore, të cilat t’i jep Fakulteti i Ekonomisë, UKZKM.

Lexo më shumë