Rreth nesh

Korpusi Universitar

Auditoret

Auditorët mësimorë pranë Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” janë të vendosura në ndërtesa të ndryshme brenda Campusit universitare në rrugën "Dritan Hoxha", Tiranë. Studentët e degëve të Stomatologjisë dhe Mjekësisë zhvillojnë leksione dhe seminaret në ndërtesën kryesore të Universitetit "Shtëpia e Kuqe”. Studentët e degëve të Farmacisë dhe Ekonoomi Ndërmjeje ndjekin leksionet dhe seminaret pranë  strukturës qendrore të Fondacionit "Zoja e Këshillit të Mirë". Studentët e degëve të Fizioterapisë dhe Infermierise zhvillohet procesin mësimorë pranë strukturën qendrore të Fondacionit "Zoja e Këshillit të Mirë" dhe ndërtesës “Casa Verde”. Studentë e regjistruar në Infermieristik dega Elbasan, kryejnë aktivitetet e tyre mësimore në ndërtesën qendrore të Elbasanit, e cila ndodhet në rrugën "11 Nëntori".