Partnerë

Confronti është një revistë e cila merret me çështje të tilla si dialogu ndërfetar dhe ndërkulturor me një qasje pluraliste. Confronti është gjithashtu një zyrë programesh e cila merret me disa programe bashkëpunimi dhe zhvillimi në Ballkan, Lindjen e Mesme dhe në zonën e Mesdheut. Në maj të vitit 2015, Confronti ka themeluar “Centro Studi Confronti”, i cili fokusohet në monitorimin e bashkësive të ndryshme fetare në Itali dhe me vëmendje të veçantë në tema si migracioni, çështjet gjeopolitike dhe sociale.

www.confronti.net