Partnerë

Ekonomistët për Paqen dhe Sigurinë janë një rrjet global i ekonomistëve dhe qytetarëve të tjerë të shqetësuar që punojnë për të promovuar zgjidhje jo-ushtarake për sfidat botërore dhe më gjerë për të punuar drejt lirisë nga frika dhe nga dëshira për të gjithë.

www.epsusa.org