Partnerë

Partneret

Economists for Peace and Security

Ekonomistët për Paqen dhe Sigurinë janë një rrjet global i ekonomistëve dhe qytetarëve të tjerë të shqetësuar që punojnë për të promovuar zgjidhje jo-ushtarake për sfidat botërore dhe më gjerë për të punuar drejt lirisë nga frika dhe nga dëshira për të gjithë.

www.epsusa.org 

 

CIPMO, Italian Center for Peace in Middle East

CIPMO, Qendra Italiane për Paqe në Lindjen e Mesme konsiderohet si një nga organizatat jofitimprurëse më të rëndësishme italiane që synon nxitjen dhe lehtësimin e dialogut izraelit, palestinez dhe arab dhe karakterizohet nga një pozicion i balancuar dhe konstruktiv në çështjen e Lindjes së Mesme, Qendra u themelua në vitin 1989 dhe është me qendër në Milano. Që nga viti 1998, CIPMO është njohur nga Ministria e Punëve të Jashtme si institucion me interes kombëtar për Çështjet Ndërkombëtare.

www.cipmo.org 

Confronti

Confronti është një revistë e cila merret me çështje të tilla si dialogu ndërfetar dhe ndërkulturor me një qasje pluraliste. Confronti është gjithashtu një zyrë programesh e cila merret me disa programe bashkëpunimi dhe zhvillimi në Ballkan, Lindjen e Mesme dhe në zonën e Mesdheut. Në maj të vitit 2015, Confronti ka themeluar “Centro Studi Confronti”, i cili fokusohet në monitorimin e bashkësive të ndryshme fetare në Itali dhe me vëmendje të veçantë në tema si migracioni, çështjet gjeopolitike dhe sociale.

www.confronti.net