News

“Diversiteti, bashkëjetesa dhe politikbërja” bashkoi në një konferencë ndërkombëtare profesorë të shquar të Universiteteve të Oksfordit, të Coventry-t, të Jeruzalemit dhe të Universiteteve italiane.
Organizuar nga CESPIC - Qendra Evropiane e Shkencës për Paqe, Integrim dhe Bashkëpunim, pranë Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, konferenca analizoi me përqasje të ndryshme bashkëjetesën midis grupeve të ndryshme sociale.
Prof. Caplan, nga Universiteti i Oksfordit, duke u ndalur mbi çështjen e ish-Jugosllavisë , në veçanti të Bosnje Hercegovinës, theksoi rolin e Bashkimit Evropian në mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve. Me bindje, ai evidentoi rreziqet e një ligji pak elastik, të përpiluar menjëherë pas një konflikti, që me kalimin e kohës mund të rezultojë diskriminues për integrimin e minoriteteve të tjera etnike.
Profesor Raul Caruso - Drejtor i CESPIC theksoi se: “Për fat të keq, pas konflikteve është e kuptueshme që të krijohen ligje të tilla, por që duhet të kenë hapsirë për t’u modifikuar në sisteme demokratike”.
Çështja e mbrojtjes së minoriteteve etnike u trajtua edhe nën aspektin ekonomik e social nga Prof. Klor dhe Prof. Murshed, të dy ekspertë mbi konfliktet politike.
Përshëndeti iniciativën Prof. Bruno Giardina, Rektor i Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”.