Staf

Matteo Marroni

I lindur në Romë (Itali), BA në Gjuhën dhe Kulturën Japoneze nga Universiteti La Sapienza i Romës, Kurs pasuniversitar në Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut në SIOI (Shoqëria Italiane për Organizatën Ndërkombëtare) dhe Kurs Pasuniversitar në Menaxhimin e Projekteve për Ndërkombëtar Bashkëpunimi dhe Zhvillimi Lokal në Ndryshimet Shoqërore të ASVI-së. Në vitin 2013 praktikant në Departamentin e Punëve të Jashtme të Amerikës së Veriut - Departamenti i Çështjeve Politike në Romë, si Asistent Personal i Ambasadorit. Që nga viti 2016 në OJQ “Dokita Onlus” dhe aktualisht me seli në Tiranë (Shqipëri) për të hetuar të drejtat dhe nevojat e personave me aftësi të kufizuara, si dhe duke analizuar praktikat më të mira për përfshirjen e tyre sociale në Shqipëri. Që nga viti 2016 edhe konsulent i jashtëm për “Nove Onlus”.