PROJEKTE

Titulli i projektit: Vlerësimi i bishtajoreve shqiptare, nëpërmjet njohjes së karakteristikave të tyre ushqyese

Programi: Programi III Ekzekutiv për bashkëpunimin shkencor dhe teknologjik ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë për vitet 2008-2010. Projekt i rëndësisë së madhe në Teknologji të reja të aplikuara për përpunimin e ushqimit

Kohëzgjatja: 36 muaj
Fillimi i projektit: 2008
Mbarimi i projektit: 2011

Përmbledhje:

Projekti, në fushën e teknologjive të aplikuara për përpunimin e ushqimit është rezultat i bashkëpunimit të Universitetit Katolik ZKM me Universitetin e Milanos. Kjo ishte një përvojë shumë e vlefshme e krahasimit dhe shkëmbimit dypalësh të njohurive në këtë fushë, nga studiues me përvojë të konsoliduar. Ky projekt ka sjellë risi, jo vetëm në aspektin e zhvillimit të njohurive shkencore, por u ka ardhur në ndihmë komunitetit dhe kultivuesve, me qëllim rritjen e cilësisë e prodhimit të bishtajoreve dhe rrjedhimisht përmirësimin e shëndetit të  konsumatorit.


Koordinatori shkencor italian: Universiteti i Studimeve të Milanos
Koordinatori shkencor shqiptar: Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë

Person kontakti: Laura Yzeiraj Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.