PROJEKTE

Titulli i projektit: Planifikimi Hapësinor Detar në Detin Adriatik e Jon

Akronimi: ADRI-PLAN

Programi: DG MARE/2012/25 - Project on Maritime Spatial Planning in the Mediterranean Sea and/or the Black Sea

Kohëzgjatja: 18 muaj

Fillimi i projektit: 2013

Mbarimi i projektit: 2015

Përmbledhje:

ADRIPLAN, zhvilloi një qasje ndër-kufitare të përbashkët për Planifikimin Hapësinor Detar t ë të gjithë makro-rajonit Adriatik-Jon, dhe më konkretisht nëpërmjet dy "zonave n ë fokus" (Adriatikut Verior dhe Jugor e Jonit Verior). Kuadri i referimit, është zbatimi i Politikës së integruar Detare, dhe qasja e propozuar bazohet në njohuritë më të mira në dispozicion dhe u zhvillua me mbështetjen e partnerëve institucionalë dhe vëzhguesve dhe me përfshirjen e aktorëve kyç, në mënyrë që të përgatiteshin propozime të detajuara dhe rekomandime për zbatimin e Planifikimit Hapësinor Detar ndërkufitar. Projekti promovoi  zbatimin e harmonizuar duke konsideruar një qasje të ekosistemit të bazuar në direktivat e BE-së në lidhje me çështjet detare, duke përfshirë Protokollin ICZM për Mesdheun, dhe propozimin e ri të Direktives ICZM-MSP ((COM (2013) 133 finale).

Koordinator: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze marine, Itali 

Partnerë shkencorë: OGS –Itali, IUAV – Itali, City of Rijeka – Kroaci, Regional Development Centre Koper – Sloveni, Conisma  - Itali, University of Thessaly - Greqi, Hellenic Center for Marine Research – Greqi.

Partnerë Istitucionalë:  Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto, Regione autonoma Friuli Venezia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Puglia, Istria Region – Croazia,  Ionian Islands Region –Greqi, Venice Port Authority – Itali.

Vëzhgues Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë, General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Itali, Area Marina Protetta delle Isole Tremiti – Itali, Area Marina Protetta di Torre Guaceto  -Itali, Area Marina Protetta di Porto Cesareo – Itali, Adriatic-Ionian Euroregion Secretariat –Itali, Ministry of Agriculture and the Environment- Slloveni, Ministry for Infrastructure and Spatial Planning – Slloveni, Public Enterprise for Coastal Zone Management – Mal i Zi, Ministria e Ambjentit, Pyjeve e Administrimit të Ujërave – Shqipëri, Ministry of Education and Science of Ukraine – Odessa National Marittime University – Ukrainë, Geoecomar – Rumani, Ministry of the Environment, Energy and Climate Change – Greqi, United Nation Environment Programme – UN, MED-RAC – EU, JRC – EU.

Referent shkencor: Prof. Edmond Hajdëri Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

Ndiqni ADRIPLAN në:

Website: www.adriplan.eu 

Shkarko fletëpalosje e materiale të tjera