Rrjeti Wifi

Rrjeti Wifi

Rrjeti Wifi

 Wifi UNIZKM është një shërbim që ofrohet për të gjithë studentët dhe stafin administrativ dhe akademikë të Universitetit dhe mbulon të gjitha hapësirat e përdorura për mësimdhënie në kuadër të strukturës universitare. Përdoruesit e rrjetit WiFi janë studentët e regjistruar në Universitetin Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, docentët dhe stafi administrativ.

Lexo më shumë