Arkiva e Njoftimeve të Pranimit

Arkiva e Njoftimeve të Pranimit

Njoftimet e pranimit për vitin akademik 2018-2019

Afati i aplikimit per njoftimet e listuara më poshtë ka përfunduar.

Për shtetas shqiptar dhe shtetas të huaj jo-BE

1.1 Njoftimet e pranimit për programet e ciklit të parë dhe programet e integruara të ciklit të dytë

Raundi i parë për programet e studimit në:

Raundi i dytë për programet e studimit në:

1.2 Njoftimet e pranimit për programet e ciklit të dytë:

 

2. Për shtetas të huaj të BE

2.1 Njoftimet e pranimit për programet e ciklit të parë dhe programet e integruara të ciklit të dytë:

2.2Njoftimet e pranimit për programet e ciklit të dytë: