Oferta pune

Oferta pune

Njoftim Për punësimin e një shoferi pranë Universitetit Katolik ZKM, selia e Elbasanit

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” kërkon të punësojë një shofer për selinë e Elbasanit. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë një vit, me kalimin e një periudhe prove prej tre muajsh. Angazhimi i punës është 30 orë nëjavë, duke filluar brenda muajit dhjetor  2018.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë në zarf të mbyllur pranë sekretarisë didaktike të selisë së Elbasanit, brenda datës 10 dhjetor 2018, ora 17.00 dokumentacionin e poshtëshënuar:

Njoftim Prot. nr. 135 - date 26.11.2018.pdf

Lexo më shumë

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UNA SPECIALISTA QUALIFICATO PER UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE & MARKETING

La Fondazione NSBC intende assumere una specialista qualificato come in oggetto.  L’impegno lavorativo è full-time  a partire da novembre 2018.

I candidati interessati dovranno depositare presso la Segreteria della Presidenza della Fondazione NSBC entro il 31 ottobre 2018, ore 17.00 in busta chiusa i seguenti documenti:

Avviso Download

La selezione si svolgerà nel giorno successivamente comunicato dall’Ufficio Personale della Fondazione NSBC.

Lexo më shumë

Njoftim Për punësimin e një sekretare-je

ZKM Universiteti Katolik “Zoja e këshillit të Mirë” kërkon të punësojë një sekretare. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë një vit, me kalimin e një periudhe prove prej tre muajsh. Angazhimi i punës është me kohë të plotë, duke filluar brenda muajit tetor 2018.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin e kërkuar në adresat e e-mail-ve  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  per dijeni  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.  me objekt: Pozicion pune: sekretare,  brenda datës 19 tetor 2018, ora 17.00.

Dokumentacioni që duhet bashkëngjitur është:

Avviso/Njoftim per sekretare 5.10.18.pdf

Përzgjedhja e kandidatëve do të zhvillohet në datën e komunikuar më pas nga Zyra e Personelit të Fondacionit FZKM.

Lexo më shumë

Njoftim Për punësimin e një specialisti/ eje të Zyrës së Këshillimit të Karrierës

ZKM Universiteti Katolik “Zoja e këshillit të Mirë” kërkon të punësojë një specialist/e të Zyrës së Këshillimit të Karrierës. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë një vit, me kalimin e një periudhe prove prej tre muajsh. Angazhimi i punës është me kohë të plotë, duke filluar brenda muajit tetor 2018.

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin e kërkuar në adresen e e-mailit Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. me objekt: Pozicion pune – Specialiste/e Zyra e Këshillimit të Karrierës, brenda datës 19 tetor 2018, ora 17.00.

Dokumentacioni që duhet bashkëngjitur është:

Njoftim Specialiste e Zyres se Orientimit 5.10.18.pdf

Lexo më shumë