News/evente

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” zhvillon më 14 – 15 dhjetor 2019, trajnimin "Përdorimi i TIK-ut në zhvillimin profesional të mësuesit të Gjuhës së Huaj".

Moduli do të paraqesë përdorimin e TIK-ut në mësimdhënien e Gjuhës së Huaj duke vënë në dukje vlerat e tij, marrëdhënien e nxënësit me kompjuterin dhe zhvillimin e arsyetimit dhe të menduarit.

Ky modul parashikon jo vetëm pjesën teorike të paraqitur me profesionalizëm të lartë nga Prof. Shpresa Delija, eksperte në trajnimin e mësuesve, por edhe testime dhe vlerësime praktike në lidhje me tematikën e trajtuar.

Kjo veprimtari vjen në vijim të kalendarit të moduleve të akredituara të trajnimit për punonjësit arsimorë 2019 – 2020.