News Ekonomia

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” organizon më 09 Maj 2019, ora 15.00, Leksionin e Hapur të titulluar: “Emigrimi Modern: Impakti negativ në ekonominë shqiptare”.

Do të analizojnë këtë temë Prof. Vittorio Teotonico, Dekan i Fakultetit të Ekonomisë dhe Prof. Emiljan Karma, Drejtor i Qendrës Kërkimore për Ekonominë e Vendeve në Tranzicion.

Veprimtaria do të zhvillohet tek klasa B107, pranë UKZKM.