Organigrama

Këshilli i Administrimit i Fondacionit Zoja e Këshillit të Mirë, është organ kolegjial vendimmarrës që mbikqyr dhe kontrollon veprimtarinë e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë” lidhur me menaxhimin administrativ, financiar dhe të pronave të tij. Si struktura më e lartë drejtuese, Këshilli i Administrimit siguron edhe mbarëvajtjen e aktiviteteve didaktike.

Këshilli është i përbërë si më poshtë:

P. Daniele Bertoldi - President

Këshilltarë

  1. P. Appolinaire Anguissa Metogo
  2. P. Michael Sebastian
  3. Sua Eccellenza Mons. Vincenzo Zani
  4. Prof. Lorenzo Ornaghi
  5. Prof. Alessandro Lombardi
  6. Prof. ssa Aljula Jubani
  7. Prof. ssa Paulina Hoti
  8. Sig. Orlando Saibene