Ish Studente

Ish Studente

Shoqate e Studenteve UKZKM

Me dekret nr. 407 datë 25 korrik 2013, të Rektorit Prof. Paolo Ruatti, u themelua zyrtarisht Shoqata e të Diplomuarve pranë Universitetik Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”, jofitimprurëse dhe ka për qëllim: të ruajë marrëdhënie të ndërsjella miqësie, krijuar gjatë periudhës Universitare dhe të rrisë ndjenjën e solidaritetit moral dhe material midis anëtarëve; të mbështesë Universitetin në arritjen e politikave institucionale; të përhapë vlerat etike të Universitetit në botën e punës dhe të profesioneve; të bashkëpunojë me Universitetin për të ndihmuar të diplomuarit dhe studentët në rrugën e tyre drejt karrierës; të krijojë mundësi për arsimin e vazhdueshëm me karakter kulturor, fetar dhe profesional.

Lexo më shumë