Kurse Gjuhe

Kurse Gjuhe

Profesorë italianë në kurset e gjuhëve

Afro 100 të rinj po studiojnë këto ditë gushti gjuhën italiane pranë Qendrës Universitare të Gjuhëve “Zoja e Këshillit të Mirë”. Studimi i gjuhës italiane në të gjithë nivelet nga A1 deri tek C1 zhvillohet në mënyrë intensive gjatë muajve korrik, gusht dhe shtator. Përgjatë vitit, kurset vazhdojnë pandërprerje.

Lexo më shumë

KURSE GJUHE ITALIANE

Qendra Universitare e Gjuhëve “Zoja e Këshillit të Mirë” ofron kurse të gjuhës italiane, të ndara në nivele duke filluar nga A1-A2 deri në C1. 

Lexo më shumë