Kërkime Shkencore

YOUNG PEOPLE AND INEQUALITIES

Universiteti Katolik “Sacro Cuore” – Milano (Itali)


Me datën 16-18 tetor 2017 në Universitetin Katolik “Sacro Cuore” në Milano të Italisë është zhvilluar Konferenca Shencore Ndërkombëtare me titull: “Young people and inequalities”.
Në këtë konferencë mori pjesë Natalina Hoti PhD, Drejtoreshë e Qendrës Universitare të Gjuhëve “Zoja e Këshillit të Mirë”. Në seancë plenare ajo paraqiti kumtesën me titull: “Gjendja e gruas në një shoqëri që ka pësuar shndërrime të shpejta, Shqipëria pas komunizmit”.