Evente/Lajme

Studimet e Gjuhëve të Huaja dhe Globalizimi, një lidhje mes gjuhëve dhe kulturës. E shkuara, e tashmja dhe e ardhmja.
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë

Me datën 6 maj 2017 në Universitetin “Ismail Qemali” në Vlorë është zhvilluar Konferenca e II Shencore Ndërkombëtare me titull “Studimet e Gjuhëve të Huaja dhe Globalizimi, një lidhje mes gjuhëve dhe kulturës. E shkuara, e tashmja dhe e ardhmja”.
Në këtë konferencë morën pjesë si relatorë pedagogët e Qendrës Universitare të Gjuhëve ZKM:
Natalina Hoti PhD me temën: “Arti i mësimdhënies së një gjuhe të huaj – elemente të domosdoshëm”;
Elona Mëhilli (Kolaj) Msc. me temën: “Sfidat e edukimit në arsimit e lartë në mijëvjeçarin e ri në Shqipëri”.

Abstract Natalina Hoti

 

Abstract Elona Mehilli