Çertifikata e Gjuhës Angleze Cambridge English

Çertifikata e Gjuhës Angleze Cambridge English

Cambridge English ( nivelet B1, B2, C1 )

Fletëpalosja për datat e provimeve ndërkombëtare të Cambridge English, nivelet B1, B2, C1 në formatet paper-based dhe computer-based të organizuara nga Authorised Centre “Zoja e Këshillit të Mirë”, që zhvillohen pranë Universitetit me të njëjtit emër si edhe tarifat përkatëse për vitin 2017.

Lexo më shumë

Cambridge English CAE ( niveli C1 )

Këto jane datat e apeleve të provimeve të çertifikimit të Cambridge English CAE ( niveli C1 ), si dhe datat e mbylljes së regjistrimeve për secilin apel. Ky provim çertifikimi është i njohur ndërkombëtarisht, si edhe nga Ministria e Arsimit dhe Sportit Shqiptare.

Lexo më shumë

Cambridge English FCE ( niveli B2 )

Këto jane datat e apeleve të provimeve të çertifikimit të Cambridge English FCE ( niveli B2 ), si dhe datat e mbylljes së regjistrimeve për secilin apel. Ky provim çertifikimi është i njohur ndërkombëtarisht, si edhe nga Ministria e Arsimit dhe Sportit Shqiptare.

Lexo më shumë

Cambridge English PET ( niveli B1 )

Këto jane datat e apeleve të provimeve të çertifikimit të Cambridge English PET ( niveli B1 ), si dhe datat e mbylljes së regjistrimeve për secilin apel. Ky provim çertifikimi është i njohur ndërkombëtarisht, si edhe nga Ministria e Arsimit dhe Sportit Shqiptare.

Lexo më shumë