Master i Shkencave/Master Profesional

Master i Shkencave/Master Profesional

Master i Shkencave : " Shkencat Infermieristike dhe Obstetrike "

Tregues të përgjithshëm

Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" dhe Universiteti i Romës "Tor Vergata", në përputhje me legjislacionin universitar në fuqi shqiptar dhe italian  aktivizon  Masterin e Shkencave  “Shkencat Infermieristike  dhe Obstetrike (për ligjin shqiptar  "Master i Shkencave  në " Shkencat e Infermieristikës dhe Obstetrikës").

Lexo më shumë

Master i Shkencave : "Shkencat e Rehabilitimit Profesioneve Shëndetësore"

Tregues të përgjithshëm

Universiteti Katolik "Zoja e Këshillit të Mirë" dhe Universiteti i Romës "Tor Vergata", në përputhje me legjislacionin universitar në  fuqi shqiptar dhe italian dhe në  fuqi të vendeve përkatëse, aktivizon  Masterin e Shkencave "Shkencat e Rehabilitimit Profesioneve Shëndetësore" (për ligjin shqiptar "Master i Shkencave" në "Shkencat Rehabilituese te Profesioneve Shendetesore").

Lexo më shumë

Odontoiatri dhe Proteza Dentare

Odontoiatri

Odontoiatria është ajo degë e Mjekësisë, që trajton parandalimin, diagnostikimin dhe terapinë mjekësore dhe kirurgjike të patologjive që prekin inde të ndryshme të gojës dhe jo vetëm, duke ndërvepruar edhe me disiplinat e tjera të Mjekësisë. Në vitet e fundit është rritur ndjeshëm edhe trajtimi i problematikave që lidhen me estetikën funksionale të aparatit dentar.

Lexo më shumë

Mjekësi

Mjekësi
Të diplomuarit fitojnë aftësitë shkencore bazë dhe përgatitjen teoriko-praktike të nevojshme për ushtrimin e profesionit të mjekut. Ata fitojnë gjithashtu një nivel autonomie profesionale, vendimmarrjeje dhe veprimi. Formimi i tyre karakterizohet nga një njohje e përgjithshme e problemeve të shëndetit si dhe e faktorëve që influencojnë mbi të.

Lexo më shumë