Cikli i trete

Cikli i Tretë

Master ne Implantologji dhe Proteza Dentare

Master në Implantologji dhe Protezë Dentare
Masteri në “Implantologji dhe Proteza Dentare” vjen si bashkëpunim institucional dhe akademik mes Universitetit “Zoja e Këshillit të Mirë” dhe Universitetit të Romës “Tor Vergata” dhe përfaqëson një veprimtari akademike të nivelit evropian, të finalizuar me një diplomë të përbashkët, që do të lëshohet nga të dy Universitetet njëkohësisht. Aktivitetet mësimore zhvillohen në gjuhën italiane, nga një staf akademik i përbërë nga docentë të universitetit të Romës “Tor Vergata”, docentë nga Universitete të tjera italiane dhe nga ekspertë të brendshëm dhë të jashtëm të Universitetit me eksperiencë të gjerë profesionale në fushat përkatëse.

Lexo më shumë

Master ne Ortodonci

Master në Ortodonci
Masteri në “Ortodonci” vjen si bashkëpunim institucional dhe akademik mes Universitetit “Zoja e Këshillit të Mirë” dhe Universitetit të Romës “Tor Vergata” dhe përfaqëson nje veprimtari akademike të nivelit evropian, të finalizuar me një diplomë të përbashkët, që do të lëshohet nga të dy Universitetet njëkohësisht.

Lexo më shumë