Kerkime Shkencore

Kerkime Shkencore

Lidhja Nanodiamanteve me Molekula me Interes Biologjik

Nanodiamantet, e perftuara nga shperthimit i lendeve eksplozive, kane karakteristika te veçanta qe lejon perdorimin e tyre ne kerkimin shkencor, veçanerisht ne fushen e Biologjise. Keto karakteristika jane te lidhura me jotoksicitetin, aftesine per te penetruar ne brendesi te qelizave dhe hidrofilicitetin. 

Lexo më shumë

Monitorimi i Kadmiumit dhe Plumbit në të imta, në Shqipëri.

Ekspozimi i popullatës ndaj kadmiumit (Cd) dhe plumbit (Pb) në produktet ushqimore mund të prodhojë efekte të dëmshme në organe të tilla si; veshkat, mëlçia, mushkëritë, sëmundje kardiovaskulare, deformim të sistemit imun dhe të atij riprodhues. Cd dhe Pb janë identifikuar si kancerogjen tek njerëzit, dhe si të tillë, monitorimi i hershëm i tyre është i një rëndësie të veçantë për shëndetin publik. Aftësia për të dokumentuar ekspozimin dhe marrjen e këtyre elementëve përmes monitorimit të produkteve ushqimore është një hap i mirë për parandalimin e këtyre efekteve në shëndetin e popullatës [1]. 

Lexo më shumë

Një kërkim “in silico” per inhibitorë aktivë ndaj Mycobacterium tuberculosis pantotenat sintetazës” (MTPS) me mundësi përdorimi terapeutik kundër tuberkulozit

Ne ditët tona shkaktari i tuberkulozit, Mycobacterium tuberculosis, infekton përafërsisht dy miliard njerëz. Kjo është një nga sëmundjet më të rrezikshme që mund të shkaktohet nga një bakter patogjen dhe rrezikshmëria shtohet edhe si rrjedhojë e një terapie shumë të vështirë dhe lindjes së resistencës ndaj antibiotikëve, sikurse dhe raportohet kohët e fundit.

Lexo më shumë