Cikli i trete

Universiteti Katolik ‘‘Zoja e Këshillit të Mirë’’ shpall konkursin e edicionit të dytë për programin e Doktoratës : ‘‘Shëndet Publik, Diagnozë Molekulare të Sëmundjeve Infektive dhe Farmakovigjilancë’’.

Aplikimi për programin e Doktoratës duhet të dorëzohet brenda datës 11/03/2019, ora 15:00 pranë Sekretarisë Didaktike të Fakultetit të Farmacisë në adresën: Kompleksi Spitalor Universitar "Zoja e Këshillit të Mirë" Rr. Dritan Hoxha, Tiranë, Shqipëri.

Për më shumë infomacion ju lutemi të klikoni në linkun e mëposhtëm:

Shpallje konkursi, Doktoratë në : ‘‘Shëndet Publik, Diagnozë Molekulare të Sëmundjeve Infektive dhe Farmakovigjilancë’’