Evente/lajme

Muaji shtator shënoi krijimin e brezit të I-rë, që fituan titullin Doktor Shkencash në Statistikë në UKZKM. Kandidatët mbrojtën dizertacionin, duke prezantuar punimet e tyre shkencore të realizuar përgjatë tre viteve.

Komisioni i ngritur pranë Fakultetit të Shkencave Ekonomike, Politike dhe Sociale vlerësoi pozitivisht të shtatë kandidatët, të cilët përfaqësojnë brezin e parë të doktorantëve në këtë Program Studimi të Ciklit të Tretë në UKZKM.  

Diskutimi i Doktoratës u zhvillua pranë Aula Magna-s.